Kategória produktu
Kontaktuj nás
Domov > správy > Obsah
Vstrekovacie zariadenie na vstrekovanie do formy
May 25, 2018

Injekčné zariadenie je zariadenie, ktoré roztaví živicový materiál a potom ho vstrekuje do formy. Živica sa vytláčala do valca z hlavy, ako je znázornené, a tavenina bola prenesená na predný koniec valca otáčaním skrutky. V tomto procese zahrievanie ohrievačom ohrieva živicový materiál v bubne a živica sa uvedie do roztaveného stavu v dôsledku šmykového napätia skrutky a roztavená živica zodpovedajúca tvarovanému výrobku a hlavnému kanálu a bežce je zachovaná. Na prednom konci valca (známe ako dávkovanie) skrutka ďalej posúva materiál do dutiny formy. Keď roztavená živica prúdi vo forme, musí byť riadená rýchlosť pohybu (rýchlosť vstrekovania) skrutky a tlak (udržiavací tlak) sa používa na kontrolu po tom, ako živica vyplní dutinu. Keď vstrekovací tlak dosiahne určitú hodnotu, môžeme prepnúť reguláciu otáčok na reguláciu tlaku.